We gingen naar Bronks om een try out te bekijken.

Een try out betekent:een stukje van een toneel dat niet af is en op het einde krijgen we vragen bijvoorbeeld:hoe was het? Ze vragen ook naar tips en tops.

Over wat gaat het ?

Het toneel gaat over een man die een ziekte heeft en die ziekte heet Parkinson.

Bij die ziekte begin je te trillen.Dus moet je pillen nemen. Er zijn droevige en grappige momenten er was ook veel muziek

Ik zeg niets meer te veel het was SUPER!

Daniya AhkimIMG_0178

EINDE